مسابقات شطرنج آنلاین پرسنل اداري و معلم هاي آقا و خانم ناحیه 3به مناسبت هفته تربیت بدنی


مسابقات شطرنج آنلاین پرسنل اداري و معلم هاي آقا و خانم ناحیه 3به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

اداره تربيت بدني آموزش و پرورش  ناحيه 3 استان البرز

به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

 

پاییز 1400

ادامه مطلب

مسابقات شطرنج آنلاین همکاران فرهنگی (اداری/ آموزشی) آقا و خانم ناحیه 2به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

مسابقات شطرنج آنلاین همكاران فرهنگي (اداري/ آموزشي) آقا و خانم ناحیه2به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

اداره تربيت بدني آموزش و پرورش  ناحيه 2 استان البرز

به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

 

پاییز 1400

ادامه مطلب

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین پرسنل اداری و معلم های آقا و خانم ناحیه 4 کرج

مسابقات شطرنج آنلاین پرسنل اداري و معلم هاي آقا و خانم ناحیه 4به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

اداره تربيت بدني آموزش و پرورش  ناحيه 4 استان البرز

به مناسبت هفته تربیت بدنی

 

 

پاییز 1400

 

ادامه مطلب