آیین نامه اولین دوره مسابقات سریع برج مهرادمال (با همکاری مدرسه شطرج مدرن) چهارشنبه 29 تیرماه به مناسبت روز جهانی شطرنج

 

آیین نامه اولین دوره مسابقات سریع برج مهرادمال

(با همكاري مدرسه شطرج مدرن)

چهارشنبه 29 ديماه به مناسبت روز جهانی شطرنج

ادامه مطلب