فرم ثبت نام در کلاس های آموزشی باشگاه شطرنج مدرن

فرم ثبت نام در کلاس های آموزشی باشگاه شطرنج مدرن

باشگاه شطرنج مدرن زیر نظر جمعی از بهترین مربیان مجرب استان و کشور
مدیریت مهدی کیان پور:09102288566