مسابقه شطرنج آنلاین پرسنل اداري و معلم هاي آقا و خانم ناحیه2

مسابقه شطرنج آنلاین پرسنل اداري و معلم هاي آقا و خانم ناحیه2

باشگاه شطرنج مدرن
با کادری مجرب برگزار کننده دوره های آموزشی شطرنج و مسابقات شطرنج بصورت
آنلاین و حضوری
تعیین سطح بصورت آنلاین و رایگان می باشد.
هر ترم شامل 8 جلسه آموزش+ مسابقات آنلاین هفتگی
09102288566