اولین دوره مسابقات برج رادمهر

اولین دوره مسابقات برج رادمهر

به مناسبت روز جهانی شطرنج