مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

 مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

  

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 1 استان البرز

  

آئین نامه اولین دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 1 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دنش آموزی ناحیه ۴ به مناسبت دهه فجر

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه4 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 4 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹


ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 2 به مناسبت دهه فجر

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 2 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه دو استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 30 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  1 اسفندماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 3 به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 3 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه سه استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

 

ادامه خبر

برگزاری مسابقات شطرنج کارگران آقا و خانم استان البرز به صورت آنلاین به مناسبت دهه فجر 1399

 

فدراسیون ورزش های کارگری

هیات ورزش کارگری استان البرز

 

 

آئین نامه دومین  دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

کارگران آقا و خانم و فرزندان دختر و پسر 

به مناسبت دهه فجر

بهمن سال ۱۳۹۹

زمان شروع مسابقه: جمعه 17 بهمن ماه و ساعت 14:00

ادامه خبر