اولین دوره مسابقات شطرنج آنلاین دبیرستان شهید رجائی

 

آئین نامه اولین دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

هفتمین المپیاد درون مدرسه 

دبیرستان شهید رجائی

یادواره شهید سردار سلیمانی

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 سه شنبه31 فروردین ماه

زمان شروع مسابقه: چارشنبه  1 اردیبهشت ماه  ساعت 13:30


  

---
ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین معلم های بانو و آقا شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین معام هاي بانو و آقا شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

 

آئین نامه اولين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

معلم ها و كادر اداري آموزش و پرورش  شهرستان اشتهارد استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

---
ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت دهه فجر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

 

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹


ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی شهرستان اشتهارد به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي شهرستان اشتهارد استان البرز

 

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  شهرستان اشتهارد استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

 

سال ۱۳۹۹

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

 مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 1 به مناسبت دهه فجر

  

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 1 استان البرز

  

آئین نامه اولین دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 1 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

 

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دنش آموزی ناحیه ۴ به مناسبت دهه فجر

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه4 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه 4 استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹


ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 2 به مناسبت دهه فجر

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 2 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه دو استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 30 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  1 اسفندماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

ادامه خبر

مسابقات شطرنج بصورت آنلاین دانش آموزی ناحیه 3 به مناسبت دهه فجر

 

 

فدراسیون ورزش های دانش آموزي 

هیات ورزش دانش آموزي ناحيه 3 استان البرز

 

آئین نامه دومين دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

دانش آموزي  ناحيه سه استان البرز

به مناسبت دهه فجر

مهلت ثبت نام تا ساعت 18:00 پنجشنبه 23 بهمن 

زمان شروع مسابقه: جمعه  24 بهمن ماه  ساعت 14:00

سال ۱۳۹۹

 

 

ادامه خبر

برگزاری مسابقات شطرنج کارگران آقا و خانم استان البرز به صورت آنلاین به مناسبت دهه فجر 1399

 

فدراسیون ورزش های کارگری

هیات ورزش کارگری استان البرز

 

 

آئین نامه دومین  دوره مسابقات شطرنج

آنلاین

کارگران آقا و خانم و فرزندان دختر و پسر 

به مناسبت دهه فجر

بهمن سال ۱۳۹۹

زمان شروع مسابقه: جمعه 17 بهمن ماه و ساعت 14:00

ادامه خبر